Jumaat, 5 Disember 2008

hadis sahih palsu

notes for me.. copy paste from email..

Keterangan tentang hadis sahih & palsu

Muttafaqun alaih ialah hadis-hadis yang telah disepakati oleh imam al-bukhari dan imam muslim. Mereka berdua merupakan muhadithin yg palng masyur di antara perawi-perawi hadis Rasulullah saw.

Kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh mereka adalah hadis sohih daripada Rasulullah saw. utk pengetahuan semua, imam al-bukhari dan imam muslim adalah pakar hadis yang mengkaji sanad iaitu perawi hadis dan matan iaitu isi kandungan setiap hadis.

pada abad ke-3 H merupakan zaman menghimpunkan hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah saw. pada abad tersebutlah terdapat beberapa org ulama hadis yang masyhur iaitu imam al-bukhari, imam muslim, imam abu daud, imam tirmizi, imam nasai dan imam ibnu majah yang dikenali sebagai Sunan Sittah.

tingkat atau kualiti kesohihan hadis itu bergantung pada setiap perawi dan juga isi kandungan setiap hadis. hadis yang disusuli dgn muttafaqun alaih merupakan hadis-hadis yang mempunyai tingkat yang paling tinggi di mana ia telah diperakui atau disepakati oleh imam al-bukhari dan imam muslim.

di sini terdapat sejarah ringkas mengenai kedua-dua tokoh ulma ini:

IMAM Al-BUKHARI
Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, terkenal kemudian sebagai Imam Bukhari, lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M)

IMAM MUSLIM
Nama lengkapnya ialah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia juga mengarang kitab As-Shahih (terkenal dengan Shahih Muslim). Ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H.

Keterangan ttg hadis palsu

Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut tentang bagaimana cara nak memastikan sesuatu hadith itu palsu atau tidak.Kita berkenal dengan apa itu hadith palsu dulu.

Hadith palsu atau dikenali dengan nama hadith Maudu' didefinisikan oleh ulama hadith sebagai apa-apa yang tidak pernah keluar daripada Nabi s.a.w sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan atau taqrir, tetapi disandarkan kepada baginda s.a.w sama ada secara sengaja atau tersalah, jahil atau memperdaya.( Abdul Fatah Abu Ghudah).

Untuk mengenali hadith2 ini,ada dua cara utama untuk mengenali hadith maudhu’(Ijaj al-Khatib). iaitu melalui sanad (perawi) dan melalui matan (isi hadith).

Hadith palsu (hadith maudhu' adalah hadith yang bukan dari RasuluLlah. Ia direka-reka oleh orang tertentu yang mempunyai kepentingan atau terlalu taksub pada golongan tertentu. Dilakukan juga oleh orang yang jahil serta tidak mendalam agamanya khasnya dalam bidang hadith.

Erti hadith maudhuk : Hadith yang dicipta sendiri tetapi ia telah berbohong dengan menisbahkan (mengaitkan) kepada Nabi samada dilakukan pendustaan itu dengan sengaja atau tersalah.

Sejarah hadith Maudhuk :

Mereka yang mula-mula terlibat dengan hadith maudhuk ialah golongan syiah. Terbukti dengan pengakuan sendiri oleh Ibn Abi al-Hadid yang merupakan seorang ahli syiah yang terkenal dengan katanya : Bermulanya pendustaan hadith-hadith Nabi ialah oleh golongan syiah...

Antara yang terlibat secara langsung dengan pemalsuan hadith nabi ialah al Rafidah sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Hajar : Tentang hadith dalam bab fada'il banyak hadith tentang kelebihan ahli al bait, mereka juga mencipta hadith tentang kejahilan Ahl Al Sunnah.

Faktor kelahiran Hadith Palsu :

1. Masalah Politik. Contohnya : kemunculan golongan rafidhah - iaitu golongan yang menentang para sahabat yang memberi bai'ah kepada Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah. Mereka berpecah kepada 300 golongan. Dan mereka banyak mencipta hadith palsu untuk kepentingan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik mengenai Rafidhah, jawabnya : Jangan kamu meminta pendapat daripada mereka, kerena mereka itu adalah golongan pendusta.

Antara hadith yang direka oleh golongan Rafidhah ialah mencela dan mencaci Muawiyah : Contohnya : Apabila kamu melihat muawiyah berada di atas mimbarku hendaklah kamu membunuh dia.

Kemudian golongan fanatik pada Muawiyah pula akan mencipta hadith : Orang-prang yang amanah itu ada tiga, iaitu Aku, Jibril dan Muawiyah.

2. Golongan zindiq. Iaitu golongan yang membenci ajaran Islam. Mereka mencipta hadith yang memburukkan agama Islam dan kesuciannya. Dan ada juga yang cuba memesongkan aqidah uat Islam dan menisbahkan kepada nabi. Contohnya : Allah menjadikan malaikat dari bulu lengan dan bulu dada-Nya.

3. kerana ta'asub kepada kabilah, puak, bangsa, negeri, bahasa, imam dan jemaah tertentu. Maka mereka mencipta hadith palsu untuk memenuhi nafsu dan kehendak mereka. Contohnya hadith yang dicipta oleh golongan yang taksub ke[ada bahasa arab :

sesungguhnya ALLah apabila ia marah, Ia akan menurunkan wahyu dengan bahasa Parsi dan apabila Ia redha Ia menurunkan wahyu dalam bahasa Arab.

Golongan yang taksub dalam bahasa Parsi pula membalas :
Sesunguhhnya apabila ALlah marah, Ia turunkan wahyu dalam bahasa Arab dan apabila Ia reda Ia menurunkan wahyu dalam bahasa Parsi.

Manakala golongan yang taksub pada Imam pula mencipta hadith :
Akan lahir seorang lelaki dari kalangan umat Ku yang dikenali dengannya sebagai Abu Hanifah al Nu'man, ia adalah penyuluh umat-Ku

4. Penciptaan kidah dan riwayat dibuat oleh Tukang Cerita, yang mana mereka tidak rasa segan menyandarkan kepada yang mereka bawa. Contoh sebagaimana yang berlaku pada suatu ketika Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Yahya Ibn Ma'in menunaikan solat di Masjid al Rasafah, tiba-tiba bangun dari kalangan ahli masjid itu dengan membuat cerita, katanya."Ahmad ibn Hanbal dan Yahya Ibn Ma'in telah menceritakan Abd Al Razazk meriwayatkan hadith dari Qatadah dari Anas katanya, RasuluLlah s.a.w bersabda :

Sesiapa yang mengucapkan La Ilaha Illa ALlah, ALlah akan menjadikan daripadanya setiap kalimah tersebut seekor burung paruhnya daripada emas dan bulunya daripada marjan. (palsu)

5. Pertelingkahan mazhab dan fahaman. Iaitu pertelingkahan pendapat dalam sesuatu masalah fekah juga Ulum Kalam. Justeru itu pengikut-pengikut mazhab tersebut mencipta hadith yang menyokong mazhab mereka contohnya :

Sesiapa yang mengangkat dua tangannya ketika solat batal solatnya(palsu)

6. Kejahilan dan tidak mendalam ilmu pengetahuan tentang Islam, namun niat dan tujuan mereka adalah benar dan baik untuk agama. Contohnya : Ahli Sufi dan Tasawwuf. Disebabkan kejahilan itu menyebabkan mereka mencipta Hadith Palsu mengenai kelebihan sesuatu amalan, sesebuah surah al Quran dan sebagainya.

7. Tindakan mengampu untuk mencari nama dan pangkat di sisi raja dan sesetengah golongan tertentu.Sumber : Pengantar Ulum Hadith, Rosmawati Ali. Terbitan Pustaka Salam


2 ulasan:

 1. Alhamdulillah..Semoga kita dapat bersama-sama beljar sebenar-benarnya mengenai Hadis. Hari ni je ramai yang amat taksub kepada sesuatu.

  BalasPadam
 2. tu la pasal.. sekarang ni banyak sgt pihak yang taksub pada golongan tertentu.. sampai saling kutuk mengutuk.. dah la bergaduh tu mereka guna hadis2..

  utk berada di jalan yg lurus..
  kita ni kenela belajar.. insya'Allah, usaha yang kecil ni akan memberi manfaat utk diri kita & umat Islam ni..

  sama2 kita belajar ye..

  BalasPadam

Assalamualaikum... :)

Tunjukkan aku kawan jalan mana arah kejayaan....